Protests at sudan woman´s trial / Protesty za souzenou Sudánku

5. srpna 2009 v 6:00 | WhiteShadow |  Zajímavosti
Police have fired tear gas at supporters of a Sudanese woman charged with wearing "indecent clothing", shortly after her trial was postponed.
Translated from BBC NEWS Africa
-------------------------------------------------------
Policie střílela slzným plynem na zastánce sudánské ženy obviněné z "neslušného oblékání", krátce poté byl soud odložen.
Přeloženo z BBC NEWS Africa

Lubna Ahmed Hussein says she was arrested for wearing trousers.
She has adopted a defiant attitude, urging authorities to try her although she faces up to 40 lashes in public.
Earlier, she told the BBC she was not afraid, saying: "Flogging is not pain, flogging is an insult to humans, women and religions."
Ms Hussein has resigned from a UN job that would have given her immunity to take on the case - indicating she wants it to become a test case for women's rights in Sudan.
"If the court's decision is that I be flogged, I want this flogging in public," she told the BBC's Today programme.
But Ms Hussein's trial in the capital, Khartoum, was delayed for a month after the judge said he needed to verify if she was immune from prosecution because of her former position at the UN.
After her hearing was adjourned, Ms Hussein said the authorities wanted to delay her trial until the fuss around it went away.
Scores of women protested outside the court, some holding up banners saying "No return to the dark ages".
Then the riot police drove them away, reports the BBC's James Copnall in Sudan.
First they marched up the road, banging their batons against their plastic shields, and later they fired tear gas and charged the protesters.

'My message':
Ms Hussein was arrested in a restaurant in the capital with other women earlier this month for wearing clothing deemed "indecent" under Khartoum's Sharia law.
She said 10 of the women arrested with her, including non-Muslims, each received 10 lashes and a fine.
"Before police caught me, there are maybe 20,000 girls and women getting flogged for dress reasons," she said.
If this could happen in a restaurant in Khartoum, imagine what the situation must be for women in Darfur, Ms Hussein said.
"This is my message."
Under a 2005 peace deal between the mainly Muslim north and the largely Christian and animist south, Sharia law is not supposed to be applied to non-Muslims living in the capital.
Our correspondent says it is not that unusual to see women - both Muslim and non-Muslim - wearing trousers in the city.
Ms Hussein says she has done nothing wrong under Sharia law, but could fall foul of a paragraph in Sudanese criminal law which forbids indecent clothing.
----------------------------------------------------------------------------------
Lubna Ahmed Hussein říká, že byla zatčena za nošení kalhot.
Zaujmula vzpurný postoj, vybízející úřady k tomu, aby ji soudili, i když čelí 40 ranám bičem na veřejnosti.
Dříve řekla pro BBC, že se nebojí, "Bičování není bolest, je to urážka lidem, ženám a náboženstvím."
Paní Hussein se vzdala práce pro OSN, která by jí v tomto případě zaručovala imunitu. Poukazuje tak na to, že chce, aby se tento případ stal precedenčním pro ženská práva v Sudánu.
"Pokud soud rozhodne, abych byla bičována, chci být bičována na veřejnosti," prohlásila pro BBC.
Ale soud paní Hussein, v hlavním městě Chartúm, byl o měsíc odložen, když soudce řekl, že potřebuje ověřit zda žena nemá vůči stíhání imunitu kvůli své dřívější pozici v OSN.
Poté co bylo slyšení odloženo, paní Hussein řekla, že úřady chtěly soud odložit dokud neopadne ten poprask kolem.
Nespočet žen protestovalo před budovou soudu, některé držíce transparenty se slovy "Žádný návrat k rannému středověku"
Potom pořádková policie protestující odvezla, hlásí James copnall pro BBC v Sudánu.
Nejprve vpochodovali na silnici, bouchajíce svými obušky do plastových štítů, později stříleli slzným plynem a obvinili protestující.
´Můj vzkaz´
Paní Hussein byla dříve zatčena v restauraci v hlavním městě spolu s dalšími ženami za nošení oblečení, považovaném v chartúmském právu Sharia za neslušné.
Řekla, že 10 žen, zatknutých spolu s ní, včetně nemuslimek dostalo 10 ran bičem a pokutu.
"Předtím než mě policie chytila, bylo asi 20000 dívek a žen bičováno kvůli oblečení," řekla.
"Pokud se tohle může dít v v restauraci v Chartúmu, představte si jaká musí být situace pro ženy v Darfuru," řekla paní Hussein.
"Toto je můj vzkaz."
Podle mírové dohody z roku 2005 mezi především muslimským severem a značně křesťanským a animistickým jihem, právo Sharia nemá být uplatňováno vůči nemuslimům, žijícím v hlavním městě.
Náš korespondent říká, že není neobvyklé vidět ženy ať už muslimky či nemuslimky v tomto městě nosit kalhoty.
Paní Hussein říká, že podle práva Sharia neudělala nic špatného, ale mohla by se dostat do konfliktu s odstavcem v sudánském trestním právu, které zakazujeneslušné oblékání.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Do you agree with Ms Hussein´s steps?

Yes I do
No I don´t

Komentáře

1 SiriusNoir SiriusNoir | Web | 5. srpna 2009 v 10:49 | Reagovat

   Tato kauza mě také zaujala. Kroky paní Hussein stoprocentně podporuju. Opět nechápu proč to těm egoistickým muslimům tolik vadí. Tak moc se bojí o svou dominantní pozici vůči ženám. Podle mě tímto chováním naopak ukazují svou slabost. Jsou jak malé děti. Doufám, že případ této ženy bude co nejvíce medializován a postupem času se na něj bude odkazovat co nejvíce dalších žen.
   Pak mám otázku na Tebe Shadow. Sám jsi byl v Africe. Nejsou tam snad místa, kde je chudoba a lidé mají za oblečení jen kus hadru kolem pasu? Kde ženy kojí své malé vyzáblé děti na veřejnosti? Nějak mi to kontrastuje s muslimskými zákony o odhalování žen. Jak se ta věc opravdu má?

2 Mr. Satisfaction Mr. Satisfaction | E-mail | Web | 5. srpna 2009 v 14:20 | Reagovat

Tleskám k uveřejnění nového a zajímavého článku, u kterého se bojím možná až velkého zobecnění na náhled, kdo jsou vlastně muslimové. Jakoby tomu chtěl osud, včera večer jsem si znovu četl Korán a hned zprvu jsem porušil dvě zásady (umít si ruce před každým dotykem této knihy + když je člověk nemocný tak ho nemá ani číst). Bohužel sám Korán není hlavním pilířem islámu, vzhledem k hadithům (sunnám), kdy každý muslimský stát schválí jiné hadithy, od čehož se odvozují tresty a polit. systém. Je tomu cca dva roky co na internetu byla petice za neukamenování jedné 15ti leté dívky, která byla nařčena ze smilnictví (které musí být dosvědčeno čtyřmi svědky (muži), zatímco ženský hlas se počítá za polovinu pouze se mi zdá). Bohužel žena byla nakonec "odsouzena" a ukamenována, kdy při ukamenování se smí používat pouze kameny, které nejsou větší jak palec lidské ruky - aby smrt nenastala ihned. První kdo háže kamen je většinou otec, kterému to ale nečiní problém, protože se to tam bere jako zneuctění takže... jiný kraj, jiný mrav. Je na lidech jak využijí víru, stejně jako své politické systémy, které fungují v jejich zemích. Na druhou stranu inkvizice, vyhlazení templářů, spalování cenných knih, tvrdá středověká totalita... to taky asi nebylo to nejlepší.

3 SiriusNoir SiriusNoir | Web | 5. srpna 2009 v 19:05 | Reagovat

   Mr.Satisfaction: On je ale docela podstatný rozdíl mezi přítomností a minulostí. Vymlouvat se "Ale vy jste to samé dělali ve středověku" je největší hloupost, co jsem kdy slyšel.

4 WhiteShadow WhiteShadow | E-mail | Web | 5. srpna 2009 v 19:56 | Reagovat

To Sirius Noir:
Já v Africe ještě nikdy nebyl. Nelákají mě dovolené v uzavřených hotelových komplexech v Egyptě či Tunisu. A na model, který bych v Africe rád realizoval teď nemám peníze ani čas, ale příjde čas. K tvé otázce, ano - napříč Afrikou je oděvů či studu z nahoty většinou poskrovnu. Sudán není typickou africkou zemí. Vznikl jako špatných vtip bílých kolonialistů. To je napadlo spojit území o obrovské ploše a vytvořit tak největší africký stát s desítkami miliónů lidí, kteří nemají ani za mák společné historie, s nespočtem kmenů různých kultur,tradic, jazyků a vyznání, což v vedlo k miliónům mrtvých. Muslimský sever a křesťanský jih, copak to na světě někde fungovalo? Věřím, že v referendu v roce 2011 dojde k rozdělení Sudánu na dva celky.
No a právo Sharia to je kapitola sama o sobě. Toto "právo" odporuje základním lidským právům a svobodám. Je jako ze středověku, ale v určité části Sudánu je to zkrátka platný zákon a je třeba ho takhle i brát, což nám ale nesmí zabránit na jeho nízkost a hnilobu poukazovat na mezinárodní úrovni. Právě kvůli bojům o zavedení práva Sharia se ze Somálska stala země, která existuje pouze na mapě a v Nigérii ze stejných důvodů jen během minulého týdne zahynulo zhruba 800 lidí.

To Mr. Satisfaction:
Asi nerozumím tomu zobecnění na náhled kdo jsou vlastně muslimové. Představa jak čteš Korán mě sice trochu rozesmívá, ale ve skutečnosti to jen vypovídá o tvých kvalitách. Někteří lidé by se jistě po přečtení tohoto článku pustili do nebezpečného zevšeobecňování a verbálních útoků na celý Islám a všechny muslimy, ale kolik z nich kdy, byť jen jednou, otevřelo Korán? (já ano, 3krát...přiznám se, nedočetl jsem.)

5 Natty Natty | Web | 6. srpna 2009 v 8:46 | Reagovat

Ahojky Honzíku - viděla jsem náhodou tuto reportáž a mohu říci jediné, obdivuji ženu, která tak hájí svá ženská práva, která jsou nám naprostou přirozeností - myslím, že bude mít podporu v celém civilizovaném světě... přitom Arabové se k našim ženám chovají jako "pašové" kupují se je nijak jim to nepřijde nevhodné, ale to prostě nejni jejich majetek, hm, je smutné, že žena je jen věc  :-( ... když jsme byli v Africe, tak manželovi nabídl jeden domorodec za mně 17 velbloudů a to už je nějaký majetek, to jen abych to odlehčila, dodnes se smějeme při představě, že by u perníkové chaloupky běhalo stádo velbloudů - hezký den  :-D  ;-)

6 Mr. Satisfaction Mr. Satisfaction | E-mail | Web | 6. srpna 2009 v 9:17 | Reagovat

2 SiriusNoir:
Jak to jen vysvětlit... Ten rozdíl je v tom, že v křesťanství došlo k revoluci víceméně až v 16. století, kdy Luther připodobnil papeže k satanovi a vytvořil nový směr - protestanství. Poté tu byla Marie Krvavá a jiní vládcové, kteří se snažili vymítit protestanty z povrchu zemského, stejně jako to dělají např. sunnité šítům. Ta samá podoba jde pak najít u gnostiků a sufistů, kdy v 10. století, kdy při hlásání "Bůh a já jsme jedno" byl jeden sufista radikálními muslimy doslova naporcován na kříži a zemřel velice bolestnou smrtí - a křesťané ke gnostikům se nechovali o moc líp, nehledě na to že o gnózy měli zájem už dávno před vznikem křesťanství řekové, stejně jako o výklady snů - tento vývoj se zastavil bohužel díky křesťanství jako mocenské totalitě. To samé je teď v muslimských zemích, kdy se může používat pouze kaligrafie a zobrazování živého tvora je zakázáno pod trestem smrti (opět je to individuální v kterých státech). Také tu máme Clintona, který o Talibanu v Afghánistánu prohlásil "Toto je nejlepší možnost, jak tento stát postavit na nohy"... Asi ano, za krádež se sekaly ruce, za používání televize, pořizování fotografii apod. byla smrt... velice prospěšné - každopádně do té doby v této zemi byla anarchie, čímž by se to dalo omluvit, nicméně média na to zapomněla a tak si pamatujme Clintona radši jako toho, kdo zachránil 2 reportérky z Koreje...

Abych se vrátil k tomu hlavnímu, v křesťanství k nějaké té reformě došlo až 1 500 let od jeho vzniku, zatímco islám bude slavit své 1 400 výročí za nějaký ten rok. Nedá se to aplikovat jako nějaká rovnice, že přesně za sto let vznikne nějaká ta reforma, která z fundamentalistických muslimů udělá milé ovečky, ale nesmíme zapomínat na to, jak medializované jsou na některých stránkách právě přečiny muslimům vůči společnosti. To že se vyjadřují o ženách, které nejsou celé zahalené jako o kusu masa, které když necháme někde tak je sežráno kočkou (čímž se snaží popřít akt znásilnění, nebo spíše vinu pachatele), ale zase tu jsou znásilnění i z řad "normálních" občanů, kteří jsou buďto bez víry, nebo jsou to i křesťané. Hodně sériových vrahů bylo křesťany, jenže se o tom nemluví. Stejně jako satanova církev (nemyslím la veyovu) v 70. a 80. letech přepadala a unášela ženy z ulic, kdy je pak obřadním způsobem znásilnili a umučili k smrti - to donutilo La Veye zříct se této odnože, která se k němu hlásala. Navíc existují školy na speciální výuku christologie a to nemluvím o teologii, na této škole se učí spíše o číslech a odkazech na bibli, což se využívá při hledání nebezpečných maniaků, kteří vraždí ve jménu Ježíše.

Takže... je mi víceméně jedno kdo v co věří, protože všechna náboženství nám ukázala, že se dají zneužít, stejně jako politické systémy, z čehož se dá jen vyvodit, že jako lidi nestojíme za nic, protože je to v nás.

Judaismus byl holt na lidi příliš tvrdý, tak přišlo křesťanství jakožto takový mainstream, protože se hodilo pro všechny, nicméně i křesťané se občas odkazují na starý zákon, takže jistě nejde popřít list korintským, 11
5. Také každá žena modlící se nebo prorokující s nezahalenou hlavou hanobí svou hlavu; vždyť je to jedno a totéž, jako kdyby se oholila.
6. Jestliže se totiž žena nezahaluje, ať se také ostříhá. Je-li však pro ženu hanba, aby se ostříhala nebo oholila, ať se zahaluje.
7. Muž si ovšem nemá zahalovat hlavu, neboť je obrazem a slávou Boží, žena však je slávou muže.

… aneb jak si patriarchální zakomplexovaní lidé museli vytvořit slova a pojmy, aby jimi mohli ovládat lidi…

7 WhiteShadow WhiteShadow | E-mail | Web | 6. srpna 2009 v 11:54 | Reagovat

[5]: No něco podobného se mi stalo před pár lety v zapadlé izolované vesničce v rumunských horách. Nevím jestli mi svoji dceru chtěli prodat jen dočasně nebo nafurt. Každopádně jak jí drželi tvář a ukazovali mi, že má zdravé zuby, jsem se asi v životě necítil trapněji.  :-)

8 Mr. Satisfaction Mr. Satisfaction | E-mail | Web | 6. srpna 2009 v 12:03 | Reagovat

Otec té dívky, co hrála v Milionáři z chatrče, ji pár měsíců po tom filmu ihned nabídl k prodeji...teď je myslím zatčený... :)

9 ViK ViK | 7. srpna 2009 v 13:51 | Reagovat

O téhle kauze slyším prvně. Soudit někoho za oblečení mi přijde nesmyslné, hloupé a zasahující do soukromí. A trestat ránami bičem .. to už vidím jako surovost. Bez ohledu na to, že to byl snad oficiální rozsudek dle zákonů země.

10 ileana ileana | Web | 3. října 2009 v 15:39 | Reagovat

Kdykoliv se mi dostane pod ruku nějaký článek o právu Sharía a jeho uplatňování na ženách v praxi, nestačím třeštit oči. Je to jako vystřižené ze středověku. A víte, co je "nejlegračnější"? Že musilimové se zpravidla starají o to, aby jejich ženy byly pořád těhotné a měli co nejvíc dětí, které učí zase tomuhle surovému systému. Taky to může dojít k tomu, že jich bude tolik, že se rozhodnou pro "Svatou válku" ve větším měřítku...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama