Srpen 2009

Shark fishing in Madagascar/ Lov žraloků na Madagaskaru

7. srpna 2009 v 6:00 | WhiteShadow |  Praktika
The village of Andavadoaka lies on Madagascar's south-west coast. The 1,500 Vezo tribes-people who live there are almost entirely dependent on the sea for their livelihood.
Recent estimates show that fishing accounts for 90% of the village's economy.
Each morning almost the entire male population take to the sea in traditional Vezo boats, known as pirogues.
----------------------------------------------------------------
Vesnice Andavadoka leží na jihozápadním pobřeží Madagaskaru. Živobytí 1500 lidí kmene Vezo, kteří tam žijí, je zcela závislé na moři.
Nedávné odhady ukazují, že rybolov tvoří 90% hospodářství této vesnice.
Každé ráno se téměř celá mužská populace vydá na moře v tradičních loďkách lidu Vezo, známých jako pirogy.

Protests at sudan woman´s trial / Protesty za souzenou Sudánku

5. srpna 2009 v 6:00 | WhiteShadow |  Zajímavosti
Police have fired tear gas at supporters of a Sudanese woman charged with wearing "indecent clothing", shortly after her trial was postponed.
Translated from BBC NEWS Africa
-------------------------------------------------------
Policie střílela slzným plynem na zastánce sudánské ženy obviněné z "neslušného oblékání", krátce poté byl soud odložen.
Přeloženo z BBC NEWS Africa