Brother Barack admonishes and encourages Africa /Bratr Barack kárá i povzbuzuje Afriku

13. července 2009 v 6:00 | WhiteShadow |  System of a down
Speaking to Africans with the intimacy of a brother, and citing the heritage he shared with them, President Barack Obama of the United States delivered an uncompromising message to the continent on Saturday.


Speaking from Ghana's democratically-elected Parliament, months after the ruling party was dislodged - and accepted defeat - by the narrowest of margins,
Obama said much of the hope promised by Africa's liberation has yet to be fulfilled.
"Yes," he acknowledged, "a colonial map that made little sense bred conflict, and the West has often approached Africa as a patron, rather than a partner."
Then came the jab: "But the West is not responsible for the destruction of the Zimbabwean economy over the last decade, or wars in which children are enlisted as combatants."
He followed up with personalized testimony, founded on an earlier statement about his experience as an adult man of being called "boy" by the British: "In my father's life, it was partly tribalism and patronage in an independent Kenya that for a long stretch derailed his career, and we know that this kind of corruption is a daily fact of life for far too many."
Returning to the same theme a few minutes later, he agreed that "each nation gives life to democracy in its own way, and in line with its own traditions."
Then came an incentive: "But history offers a clear verdict: governments that respect the will of their own people are more prosperous, more stable, and more successful than governments that do not."
And another warning: "This is about more than holding elections - it's also about what happens between them. Repression takes many forms, and too many nations are plagued by problems that condemn their people to poverty."
Followed by a rain of sharp cautions:
"No country is going to create wealth if its leaders exploit the economy to enrich themselves, or police can be bought off by drug traffickers."
"No business wants to invest in a place where the government skims 20 percent off the top, or the head of the Port Authority is corrupt."
"No person wants to live in a society where the rule of law gives way to the rule of brutality and bribery."
And, finally, a challenge:
"That is not democracy, that is tyranny, and now is the time for it to end."
Obama also spoke about "considerable progress in parts of Africa." He acknowledged the achievements of his hosts, the people of Ghana: "peaceful transfers of power even in the wake of closely contested elections… improved governance… an emerging civil society… impressive rates of growth."
Returning to the era of liberation, he said that "just as it is important to emerge from the control of another nation, it is even more important to build one's own." , kte"Development depends upon good governance."
Followed by a gentler admonition: "That is the ingredient which has been missing in far too many places, for far too long." Then Brother Barack again, with advice: "That is the change that can unlock Africa's potential. And that is a responsibility that can only be met by Africans."
Obama called for "strong and sustainable democratic governments… capable, reliable and transparent institutions… strong parliaments and honest police forces; independent judges and journalists; a vibrant private sector and civil society."
History was not on the side of "those who use coups or change constitutions to stay in power," he said. It was with people "taking control of their destiny, and making change from the bottom up.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mluvící k Afričanům s důvěrností bratra, odvolávající se na dědictví, které s nimi sdílí, prezident Spojených Států Amerických - Barack Obama v sobotu doručil kontinentu nekompromisní vzkaz.
Mluvil z ghanského demokraticky zvoleného parlamentu jen pár měsíců poté co vládnoucí strana prohrála volby s velice těsným rozdílem a přijala svou porážku.
Obama řekl, že "mnoho z té naděje, zaslíbené osvobozením Afriky, ještě musí být naplněno."
"Ano", uznal, "koloniální mapa, která nedávala moc smysl, splodila konflikt a Západ často jednal s Afrikou jako se zákazníkem spíše než s partnerem."
Pak přišlo bodnutí: "Ale Západ není zodpovědný za zničení zimbabwské ekonomiky během posledního desetiletí ani za války kde děti narukují jako bojovníci."
Následoval s osobním svědectvím, založeném na dřívějším tvrzení o životě svého dědečka, který byl Brity oslovován jako - kluk. " V životě mého otce to byl částečně kmový systém a patronát v nezávislé Keni, co po dlouhý čas mařilo jeho životní dráhu a víme, že tento druh korupce je denní skutečnosti v životech až příliš mnoha lidí."
O několik minut později se vrátil ke stejnému tématu když konstatoval: " Každý národ má svou vlastní cestu k demokracii a po boku svých tradic."
Následovala výzva: "Ale historie mluví jasně: vlády, které respektují vůli svého lidu prosperují více, jsou také stabilnější a úspěšnější než vlády, které tak nečiní."
A další varování: "Jedná se o více než uspořádání voleb - jde také o to, co se děje mezi nimi. Útlak má mnoho podob a příliš mnoho národů je stíháno problémy, které odsuzují svůj lid k chudobě."
Následovala smršť varovných upozornění:
"Žádná země nevytvoří vlastní bohatství pokud její vůdci budou vykořisťovat ekonomiku k vlastnímu obohacení nebo pokud policie může být uplacena pašeráky drog."
"Nikdo nechce investovat do podnikání v místě, kde vláda shrábne z peněz 2O procent a nebo kde jsou úřední představitelé přístavu zkorumpovaní."
"Nikdo nechce žít ve společnosti, kde právní stát umožňuje vládu brutalitě a úplatkářství."
A nakonec výzva:
"To není demokracie, je to tyranie a teď je na čase s tím skoncovat."
Obama také mluvil o "značném pokroku v některých částech Afriky". Uznal úspěchy svých hostitelů, lidu Ghany: "poklidné předání vlády hned po těsně vyhraných volbách...zdokonalená vláda...vyvíjející se občanská společnost...působivé tempo růstu."
Vracející se k éře osvobození, "jako je důležité vymanit se z vlády jiného národu, je dokonce důležitější vlastní národ vytvořit."
"Vývoj přímo záleží na dobré vládě."
Následovalo drobné pokárání: "Toto je ingredience, která chybí na až mnoha místech už příliš dlouho." Poté bratr Obama znovu poradil: "To je ta změna, která může odemnknout potenciál Afriky. A tato zodpovědnost může být naplněna pouze Afričany."
Obama volal po "silných a udržitelných demokratických vládách..., schopných, spolehlivých a průhledných institucích...silných parlamentech a čestných policejních silách, nezávislých soudcích a žurnalistech, po živém soukromém sektoru a po občanské společnosti."
Historie nebyla na straně " těch, kteří používají puče či změny ústavy k tomu, aby zůstali u moci", řekl. Byla na straně lidí, kteří osud uchopili do vlastních rukou a vytvořili změnu od spodu nahoru."
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Do you think that president Obama will come up with new and working approach towards Africa?

Yes, I think so
No, I don´t think so
We´ll see

Komentáře

1 Ileana Ileana | Web | 13. července 2009 v 15:23 | Reagovat

Obama je sympaťáki...co čtu nebo zachytím nějaké jeho prohlášení nebo rozhovory, zdá sem mi, že má pravdu. Ještě jestli je to jen řečník, nebo se ukáže jako muž činu. Zprávy prakticky nesleduju, takže nevím xD

2 SiriusNoir SiriusNoir | Web | 13. července 2009 v 18:01 | Reagovat

   K Obamovi jsem stále nestranný, ale k jeho dobru musím přiznat, že je mi sympatické, že zřejmě ví o čem mluví. Používá konkrétní příčiny i nabízí jejich řešení. Nedivím se, že dokáže strhnout tolik lidí. Teď už jen jaké budou reálné činy a rozhodnutí...

3 Jitka Jitka | Web | 25. července 2009 v 19:07 | Reagovat

Obama je charismatický člověk, dokázal by jistě velké věci, jenže to bohužel nezávisí jen na něm.Vzpoměňte na J.F.Kenedyho. I to byl muž, od kterého si lidé slibovali mnohé a jak to dopadlo... :-(

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama