Červenec 2009

Outcry over disowned raped girl / Pobouření nad zavrhnutou znásilněnou dívkou

29. července 2009 v 6:00 | WhiteShadow |  System of a down

Offers of help are pouring in for an eight-year-old Liberian girl disowned by her own family in Phoenix, Arizona, after being raped by four boys.
--------------------
Nabídky pomoci pro 8-letou liberijsou dívku žijící ve Phoenixu v Arizoně, zavrhnutou její vlastní rodinou, se hrnou jedna za druhou, poté co byla znásilněna čtyřmi chlapci.

Sparks of inspiration/ Jiskry inspirace

27. července 2009 v 6:00 | WhiteShadow |  Sebereflexe
Africa, it doesn´t have to mean only wars, hunger and injustice. For me it has always been about culture, people, music and pure way of life.
--------------
Afrika - to nejsou jen války, hlad a nespravedlnost. Pro mě to vždy bylo o kultuře, lidech, hudbě a čistém způsobu života.

Child drawings of Darfur / Kresby dětí z Darfuru

24. července 2009 v 6:00 | WhiteShadow |  Praktika
The International Criminal Court is accepting supporting evidence of children's drawings of the alleged crimes committed in Darfur.
----------------------------------------------------------
Mezinárodní trestní tribunál přijímá jako doplňující důkazný materiál dětské kresby domnělých zločinů, zpáchaných v Darfuru.

Unexpected / Neočekáváno

17. července 2009 v 6:00 | WhiteShadow |  Videodokumenty
Astonishing, spellbinding, wild, beautiful..
Překvapivé, fascinující, divoké, krásné..

Return to war? / Návrat k válce?

15. července 2009 v 6:00 | WhiteShadow |  Zajímavosti
More people have been killed in South Sudan than Darfur in recent months.
V posledních měsících bylo v jižním Sudánu zabito více lidí než v Darfuru.

Brother Barack admonishes and encourages Africa /Bratr Barack kárá i povzbuzuje Afriku

13. července 2009 v 6:00 | WhiteShadow |  System of a down
Speaking to Africans with the intimacy of a brother, and citing the heritage he shared with them, President Barack Obama of the United States delivered an uncompromising message to the continent on Saturday.

Insanely high rate of rape in South Africa/Šíleně vysoká míra znásilnění v Jihoafrické Republice

10. července 2009 v 6:00 | WhiteShadow |  System of a down
Johannesburg - More than 25 percent of South African men have raped; of those, nearly half said they had raped more than one person, says a new report by the Medical Research Council (MRC).

Himba

8. července 2009 v 6:00 | WhiteShadow |  Politika
The Himba are an ethnic group of about 20,000 to 30,000 people living in northern Namibia, in the Kunene region (formerly Kaokoland). They are a nomadic, pastoral people, closely related to the Herero, and speak the same language.

African leaders have decided not to cooperate with ICC/Afričtí vůdci se rozhodli nespolupracovat s mezinárodním trestním tribunálem

6. července 2009 v 6:00 | WhiteShadow |  System of a down
Sirte - The final day of the African Union summit has been dedicated to the issue of the arrest warrant issued by the International Criminal Court against Sudanese president Omar al-Bashir, charged with seven counts of war crimes and crimes against humanity, including murder, rape and torture.

Czech Republic as an enemy of international justice/Česká Republika jako nepřítel mezinárodní justice

3. července 2009 v 6:00 | WhiteShadow |  System of a down
In a letter to president Klaus, People in Need and 25 other Czech organizations urged him to sign the ratification documents for the Rome Statute, the founding treaty of the International Criminal Court. The Czech Republic is currently the only European country where the court has not yet been recognized. The Czech parliament and government previously approved the ratification in the autumn of 2008. The signature of the President of the country is still missing.