What is really happening in Darfur?/ Co se opravdu děje v Darfuru?

11. června 2009 v 19:47 | WhiteShadow |  Zajímavosti
The United Nations says that almost 400,000 people have been killed and more than two million displaced since the Darfur conflict broke out in 2003, when ethnic minority rebels took up arms against the Arab-dominated regime for a greater share of resources and power. This conflict is by many called "the first genocide of the 21st century".


Unlike the Second Sudanese Civil War, this conflict in Darfur is believed to be an ethnic, rather than a religious war. The conflict began on 2 February 2003. There are various estimates on the number of human casualties. One side of the armed conflicts is composed mainly of the Sudanese military and the Janjaweed, a Sudanese militia group recruited mostly from the Afro-Arab Abbala tribes of the northern Rizeigat region in Sudan. These tribes are mainly camel-herding nomads. The other side is composed of rebel groups, notably the Sudan Liberation Movement/Army and the Justice and Equality Movement, recruited primarily from the non-Arab Fur, Zaghawa, and Masalit ethnic groups. The Sudanese government, while publicly denying that it supports the Janjaweed, is accused of providing financial assistance to the militia, and of participating in joint attacks targeting civilians.
The Sudanese government has been accused of tampering with evidence, such as attempting to cover up mass graves. The Sudanese government has also arrested and harassed journalists, thus limiting the extent of press coverage of the situation in Darfur.
While the United States government has described the conflict as genocide, the UN has not recognized the conflict as such.
On 31 January 2005, the UN released a 176-page report saying that while there were mass murders and rapes of Darfurian civilians, they could not label the atrocities as "genocide" because "genocidal intent appears to be missing". Many activists, however, refer to the crisis in Darfur as genocide, including the Save Darfur Coalition and the Genocide Intervention Network. These organizations point to statements by former United States Secretary of State Colin Powell, referring to the conflict as genocide. Other activist organizations, such as Amnesty International, while calling for international intervention, avoid the use of the term genocide.
The debate raises touchy and politically explosive questions: What constitutes genocide? Why does -- or doesn't -- Darfur fit the mold? Has the label helped, or hurt, the people of Darfur? And what does it matter anyway if what has occurred in Darfur is viewed as genocide rather than, say, war crimes or "ethnic cleansing"?
When former U.S. Secretary of State Colin L. Powell first described Darfur as a case of genocide in 2004, a $1-billion-a-year international aid effort quickly followed, elevating the crisis above other African conflicts, including those in Somalia and Congo, where the mortality rates in recent years have been higher and the displacement greater.
"The word 'genocide' has so much power," said Neha Erasmus, program coordinator for Justice Africa in London.
In May 2006 the Sudan Liberation Movement/Army, led by Minni Minnawi, signed a peace agreement with the Sudanese government. The other faction of the SLM, led by Abdul Wahid al Nur, the founding leader of SLM, refrained from signing the agreement.
On 31 August 2006, the United Nations Security Council approved Resolution 1706 which called for a new 26,000-troop UN peacekeeping force called UNAMID to supplant or supplement a poorly funded and ill-equipped 7,000-troop African Union Mission in Sudan peacekeeping force. Sudan strongly objected to the resolution and said that it would see the UN forces in the region as foreign invaders. The following day, the Sudanese military launched a major offensive in the region.
In March 2007 the UN mission accused Sudan's government of orchestrating and taking part in "gross violations" in Darfur and called for urgent international action to protect civilians there.
On 14 July 2008, prosecutors at the International Criminal Court (ICC) filed ten charges of war crimes against Sudan's President Omar al-Bashir, charges that included three counts of genocide, five of crimes against humanity, and two of murder. The ICC's prosecutors have claimed that al-Bashir "masterminded and implemented a plan to destroy in substantial part" three tribal groups in Darfur because of their ethnicity.
On 4 March, 2009 the ICC issued an arrest warrant for president al-Bashir, without the genocide charges. Judges said that Bashir´s counterinsurgency tactics in Darfur may amount to war crimes and crimes against humanity, but that there was no evidence of genocide. It was the first time the court has sought to detain a sitting head of state. A defiant President Bashir lambasted the West for the indictment and ordered 13 aid organizations serving millions of people in Darfur to suspend their operations on accusations that they provided false evidence to the court.
The ouster of the aid groups would possibly leave 1.1 million people without food, 1.1 million lacking health care, and more than 1 million without drinking water. It will likely be extremely difficult for the remaining agencies and the Sudanese government to fill the void.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSN tvrdí, že bylo téměř 400000 lidí zabito a více než dva milióny byly vyhnány ze svých domovů od počátku konfliktu v Darfuru v roce 2003, kdy etnická menšina povstalců pozvedla zbraně proti Araby ovládanému režimu z důvodu většího podílu na zdrojích i moci. Tento konflikt je mnohými nazýván "první genocidou 21. století".
Narozdíl od druhé občanské války v Sudánu se má za to, že tato válka je spíše válkou etnickou než náboženskou. Konflikt začal 2. března 2003 a odhady počtů lidských obětí se různí. Jedna strana ozbrojených konfliktů sestává ze sudánské armády a tzv. Janjaweed, což je sudánská milice rekrutovaná především z afro-arabských kmenů Abbala, ze severního regionu Rizeigat. Tyto kmeny jsou hlavně kočovní pastevci velbloudů. Druhá strana sestává z povstaleckých skupin, zejména Sudánského Hnutí za Osvobození (Sudan Liberation Movement/Army) a Hnutí za Spravedlnost a Rovnost (Justice and Equality Movement), rekrutované především z nearabských etnických skupin Fur, Zaghawa a Masalit. Sudánská vláda, zatímco veřejně odmítá podporu Janjaweed, je obviňována z poskytování finanční pomoci této milici a z účasti na společných útocích na civilisty.
Sudánská vláda je obviňována z manipulace s důkazy, jako např. snaha zakrýt masové hroby. Sudánská vláda také pronásleduje a zatýká žurnalisty a tak omezuje rozsah tiskového zpravodajství o situaci v Darfuru.
Zatímco vláda USA tento konflikt popsala jako genocidu, OSN konflikt jako takový neuznala.
31. ledna OSN uvolnila zprávu o 176 stranách říkající, že ukrutnosti masových vražd a znásilnění darfurských civilistů nemohou být označeny za genocidu, protože "se zdá, že genocidní záměr chybí". Nicméně mnoho aktivistů odkazuje k této krizi v Darfuru jako ke genocidě, včetně organizací Save Darfur Coalition a Genocide Intervention Network. Tyto organizace poukazují na tvrzení Colina Powella, dřívějšího ministra zahraničí USA, který ke konfliktu odkazoval jako ke genocidě. Jiné organizace aktivistů, usilující o mezinárodní intervenci, jako např. Amnesty International, se vyhýbají užití termínu genocida.
Tyto diskuze vyvolávají citlivé a politicky výbušné otázky: Co vytváří podstatu genocidy? Proč Darfur zapadá či nezapadá do tohoto obrázku? Pomáhá toto označení a nebo ubližuje lidem Darfuru? A co na tom vlastně záleží, zda to co se odehrává v Darfuru je nahlíženo jako genocida, řekněme válečné zločiny či etnická čistka?
Když dřívější ministr zahraničí Colin L. Powell v roce 2004 poprvé popsal události v Darfuru jako případ genocidy, mezinárodní pomoc v hodnotě jedné miliardy dolarů na rok rychle následovala, vyzvedávajíc tak tuto krizi nad ostatní konflikty v Africe, včetně těch v Somálsku a Kongu, kde úmrtnost i množství uprchlíků v nedávných letech byly vyšší.
"Slovo Genocida má v sobě tolik síly", řekl Neha Erasmus, programový koordinátor pro Justice Africa v Londýně.
V květnu 2006 Sudánské hnutí za Osvobození(SLM), vedené Minni Minnawi, podepsalo mírovou dohodu se sudánskou vládou. Jiná frakce SLM, vedená zakládajícím členem Abdul Wahid al Nur ,se však podepsání této smlouvy zdržela.
31. srpna 2006 Bezpečnostní rada OSN schválila rezoluci 1706, která žádala o mírové vojsko čítající 26000 vojáků, zvané UNAMID, aby nahradilo či rozšířilo špatně financované a nedostatečně vybavené 7000vé vojsko mírových sil Africké Unie. Sudán proti rezoluci silně protestoval a dal vědět, že jednotky OSN budou v regionu vnímány jako cizí útočníci. Následujícího dne sudánská armáda v regionu zahájila velký útok.
V březnu 2007 mise OSN obvinila sudánskou armádu z organizování a účasti na nepřípustných násilnostech.
14. července 2008 žalobci mezinárodního trestního tribunálu (ICC) podali proti sudánskému prezidentovi Omara al-Bashirovi 10 obvinění z válečných zločinů, z čehož 3 obvinění zahrnovaly genocidu, 5 zločinů proti lidskosti a 2 z vraždy. Žalobci ICC tvrdí, že al-Bashir zosnoval a uskutečil plán ke zničení podstatné části tří kmenových skupin kvůli jejich etnické příslušnosti.
4. března 2009 ICC vydal zatykač na prezidenta al-Bashira, avšak kromě obvinění z genocidy. Soudci řekli, že Bashirova protipovstalecká strategie v Darfuru se může v podstatě rovnat válečným zločinům a zločinům proti lidskosti, ale že nebyl získán žádný důkaz pro genocidu. Bylo to poprvé kdy mezinárodní soud v Haagu usiloval o zadržení vládnoucí hlavy státu. Vzpurný prezident Bashir zkritizoval Západ za toto obvinění a přikázal 13ti humanitárním organizacím, které slouží milionům lidí v Darfuru, aby pozastavili své operace, a to z důvodu, že poskytly falešné důkazy soudu.
Vypuzení těchto humanitárních organizací by možná zanechalo 1.1 miliónu lidí bez jídla, 1.1 miliónu lidí by trpělo nedostatkem zdravotní péče a více než milión by byl ponechán bez pitné vody. Bude extrémně obtížné pro zbývající agentury a sudánskou vládu vypnit toto prázdné místo.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 zakoutak zakoutak | 14. června 2009 v 22:31 | Reagovat

Stine! PITNÁ voda!!! Ja na chyby nerada upozornuju, ale tahle me malem slozila,)

2 SiriusNoir SiriusNoir | Web | 19. června 2009 v 18:42 | Reagovat

   Bohužel další důkaz, že si za to víceméně mohou sami. Afričané jsou agresivní povahy. V Evropě se lidé respektují, uznávají určitá práva a pravidla, žijí v "symbióze". Podle tohoto článku to vypadá, že i vláda ráda bojuje. Kdybych se sám sebe zeptal, co s tím, odpovím si "Ať si na svém kontinentu dělají jak uznají za vhodné, když se endokáží domluvit. Když nemají dostatečně pokrokové myšlenky, ať se dál chovají jako my za středověku. Je těžké pomáhat nenapravitelným..."

3 WhiteShadow WhiteShadow | E-mail | Web | 19. června 2009 v 19:26 | Reagovat

Představ si život v průměrné sudánské vesničce a zamysli se nad spojením s vládou, která sponzoruje vyhlazování určitého etnika své země. K tvému příspěvku vážně nemám co bych napsal, opakoval bych se.

4 Ileana Ileana | Web | 20. června 2009 v 11:14 | Reagovat

S tím Bashirem...OSN už tolik věcí přehlížela, že mohla držet hubu i teď...sice jsem v anketě dala "I don´t really have any strong opinions about this"...ale spíš se kloním k tomu, že se OSN měla držet zpátky. Už proto, že těžko můžou jen tak napochodovat spojenecké jednotky do Darfuru a zatknout prezidenta - což by bylo solidní porušení suverenity státu a vytvořilo by to nevhodný precedens. A tím, že na Bashira prostě vydají zatykač...to bylo sice asi právnicky správné, ale hloupé, protože sankce vůči evropským humanitárním organizacím se daly předpokládat. Afrika funguje jinak než Evropa a evropani podle mě pořád nepochopili, že naše právo a náš způsob myšlení se v Africe neuplatní. Je to asi lehký to tady jen tak kritizovat, v realitě je pro bělochy asi o dost těžší, něco kloudného vymyslet - ale jsem přesvědčená, že při troše snahy by to šlo. "I don't think so" jsem nedala právě proto, že z pohledu evropské spravedlnosti je to správné...ale z pohledu afričana? Těžko, přidělali mu tím jen další závaží na hlavu.

Fakt už mi přijde, že OSN se buď tváří, že nic nevidí, nebo dělá jednu botu za druhou. Popřípadě uzná, že se něco děje, ale loudá se se zásahem tak dlouho, až už je zbytečný -__-

5 XXX XXX | 4. března 2012 v 22:38 | Reagovat

Jak by mohli mít pokrokové myšlenky, když je tam zhruba 61% obyvatel, kteří umí číst a psát a pouze 3% má vysokoškolské vzdělání? Nejdřív si o Súdánu trochu přečtěte, než začnete soudit a vyhlašovat tyhle nesmyslné názory...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama